ویلا ویو تماما جنگل ۲۹۰ متر

ویلا ویو تماما جنگل ۲۹۰ متر

:»» زمین ۲۹۰ 

:»» بنا ۱۳۰

:»» قیمت کل ۳۹۰ 

:»» سه طرف کاملا جنگل

:»» ویو عااااالی 

:»» خریدار واقعی تخفیف داره

:»» انشعابات نصب 

تو دل جنگل
چسبیده به جنگل های جوربند و واز

تماس : ۰۹۱۹۹۷۶۰۸۸۴

http://boxagahi.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-3.png
http://boxagahi.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-2.png http://boxagahi.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84.jpg

کانال ما در پیام رسان بله:»

https://ble.im/boxcanal

شماره پشتیبانی فقط در پیام رسان بله، تلگرام و واتساپ:»»»»»» ۰۹۳۶۹۸۲۳۳۱۴:»

توجه :» لطفا قبل از انجام ارتباطات تجاری و تعاملی در مورد صحت مطالب کانال ها اطمینان حاصل کنید.http://s9.picofile.com/file/8314893450/%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C.png