درج کانال “ویژه”

با سلام سایت “معرفی کانال های ایرانی در پیام رسانی های داخلی و خارجی” یکی از سایت های همکار مجموعه بزرگ تبلیغات اینترنتی “باکس آگهی “است که بعنوان برند تبلیغات اینترنتی شناخته می شود. با درج آگهی ویژه در سایت “ثبت و معرفی کانال” به آدرس http://canal.boxagahi.ir/ علاوه بر نمایش کانال شما در صفحه نخست به مدت یک ماه کانال شما به صورت زیر تبلیغ می گردد.

**************************************

۱٫ مشخصات کانال طلایی(۲۵ هزار تومان)

الف : درج کانال به مدت یک ماه در اسلایدر بالایی سایت تحت عنوان “کانال طلایی” در صفحه نخست سایت(تصویر جایگاه تبلیغ)

ب : درج تبلیغ کانال شما به مدت یک ماه بعنوان آگهی تصویری در بالاترین پنل تبلیغاتی ۶ سایت آگهی اینترنتی زیر مجموعه “باکس آگهی” شامل:(جهت مشاهده سایت بر روی نام هریک کلیک کنید)

۱) آگهی اینترنتی پیام ایرانی ۲) تبلیغات آنلاین اتساین(@)
۳) اینترنشنال ادز ۴) تبلیغات و آگهی اینترنتی چارراهی
۵) تبلیغات باکس آگهی ۶) آگهی و تبلیغات کشاورزی

**************************************

۲٫مشخصات کانال نقره ای (۲۰ هزار تومان)

الف : درج کانال شما به مدت یک ماه در جایگاه کانال نقره ای صفحه نخست سایت (تصویر جایگاه تبلیغ)

ب :درج تبلیغ کانال شما به مدت یک ماه بعنوان آگهی تصویری در بالاترین پنل تبلیغاتی ۴ سایت آگهی اینترنتی زیر مجموعه “باکس آگهی” شامل:(جهت مشاهده سایت بر روی نام هریک کلیک کنید)

۱) آگهی اینترنتی پیام ایرانی ۲) اینترنشنال ادز
۳) آگهی و تبلیغات کشاورزی ۴) تبلیغات باکس آگهی

**************************************

۳٫مشخصات کانال برنزی (۱۰ هزار تومان)

الف : درج کانال شما به مدت یک ماه در ستون کانال برنزی صفحه نخست سایت(تصویر جایگاه تبلیغ )

ب :درج کانال شما به مدت یک ماه بعنوان آگهی تصویری در بالاترین پنل تبلیغاتی ۲ سایت آگهی اینترنتی زیر مجموعه “باکس آگهی” شامل:(جهت مشاهده سایت بر روی نام هریک کلیک کنید)

۱) آگهی اینترنتی پیام ایرانی ۲) تبلیغات اینترنتی اینترنشنال ادز


جهت سفارش آنلاین “نمایش ویژه کانال” درسایت کلیک کنید